Zakład Biostatystyki

Aktualności

Studenckie Koło Naukowe

 • Koło powstało w roku akademickim 2011/12 z inicjatywy studentów specjalności Epidemiologia i Biostatystyka na kierunku Zdrowie Publiczne Wydziału Nauk o Zdrowiu w Bytomiu SUM w Katowicach
 • Działalność prowadzona jest przy Zakładzie Biostatystyki Wydziału Nauk o Zdrowiu w Bytomiu
 • Zrzeszamy studentów pragnących poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności z zakresu analizy statystycznej danych
 • Działalność koła:
  • gromadzenie danych medycznych w odpowiednio tworzonych bazach danych
  • analiza statystyczna wyników badań klinicznych oraz epidemiologicznych
  • zapoznawanie z nowymi analizami statystycznymi
 • Najbliższe plany:
  • Zacieśnienie współpracy Koło - Zakład w zakresie prowadzonych prac i badań.
  • Wykłady z zakresu analiz wielowymiarowych
  • Wspólne publikacje
 • Opiekunem jest dr n. o zdr. inż. Ewa Niewiadomska

Serdecznie zapraszamy do współpracy!

Kontakt: Zakład Biostatystyki,
Pokój nr 11,
Tel. (32) 397 65 24
Email: biostat@sum.edu.pl

webmaster: mskrzypek@sum.edu.pl

Zakład Biostatystyki, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach