Zakład Biostatystyki

Dydaktyka

Regulaminy przedmiotów

Koordynator Medyczny

Dietetyka - studia I stopnia:

Dietetyka - studia II stopnia:

Zdrowie Publiczne - studia I stopnia:

Zdrowie Publiczne - studia II stopnia:

Karty przedmiotów

Karty przedmiotów zostały zamieszczone na stronie BIP ŚUM - Programy studiów

Konsultacje

dr hab. n. o zdr. Michał Skrzypek, prof. ŚUM
Terminy ustalane indywidualnie według potrzeb, po wcześniejszym umówieniu terminu za pośrednictwem e-mail mskrzypek@sum.edu.pl

 

dr hab. n. o zdr. Ewa Niewiadomska
Terminy ustalane indywidualnie według potrzeb, po wcześniejszym umówieniu terminu za pośrednictwem e-mail eniewiadomska@sum.edu.pl

 

dr n. o zdr. Elżbieta M. Czech
Środa - w każde nieparzyste tygodnie miesiąca w godzinach od 13:30-15:00, oraz indywidualne terminy niekolidujące z zajęciami dydaktycznymi prowadzącego i studenta, e-mail: emczech@sum.edu.pl

 

mgr Lechosław Dul
Terminy ustalane indywidualnie według potrzeb, po wcześniejszym umówieniu terminu za pośrednictwem e-mail ldul@sum.edu.pl

Tematyka prac dyplomowych

Preferowany zakres tematyczny prac dyplomowych, prowadzonych przez pracowników Zakładu Biostatystyki, obejmuje w zakresie Dietetyki biostatystykę w badaniach żywieniowych oraz biostatystykę w żywieniu klinicznym, natomiast w zakresie Zdrowia Publicznego biostatystykę w badaniach epidemiologicznych oraz biostatystykę w badaniach z obszaru nauk o zdrowiu.

webmaster: mskrzypek@sum.edu.pl

Zakład Biostatystyki, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach