Zakład Biostatystyki

Dydaktyka

Harmonogramy studiów

Dietetyka - studia I stopnia

Semstr zimowySemestr letni

Dietetyka - studia II stopnia

Semstr zimowySemestr letni

Zdrowie Publiczne - studia I stopnia

Semstr zimowySemestr letni

Zdrowie Publiczne - studia II stopnia

Semstr zimowySemestr letni

Warunki zaliczenia przedmiotów

Zdrowie Publiczne - studia I stopnia:

Zdrowie Publiczne - studia II stopnia:

Zdrowie Publiczne - studia III stopnia:

Konsultacje

PracownikTermin
dr n. med. Michał Skrzypek
e-mail: mskrzypek@sum.edu.pl
telefon: (32) 397 65 24 (pokój nr 11)
czwartek
10.05.2018 w godz. 10:30-12:00
17.05.2018 w godz. 10:30-12:00
24.05.2018 w godz. 10:30-12:00
dr n. o zdr. Ewa Niewiadomska
e-mail: eniewiadomska@sum.edu.pl
telefon: (32) 397 65 24 (pokój nr 11)
wtorek
11.05.2018 w godz. 13:00-14:30
18.05.2018 w godz. 13:00-14:30
25.05.2018 w godz. 13:00-14:30
mgr inż. Elżbieta M. Czech
e-mail: emczech@sum.edu.pl
telefon: (32) 397 65 24 (pokój nr 11)
poniedziałek
07.05.2018 w godz. 13:15-14:45
14.05.2018 w godz. 13:15-14:45
28.05.2018 w godz. 13:00-14:30
mgr Lechosław Dul
e-mail: ldul@sum.edu.pl
telefon: (32) 397 65 38 (pokój nr 13)

piątek
11.05.2018 w godz. 10:30-12:00
poniedziałek
14.05.2018 w godz. 13:00-14:30
21.05.2018 w godz. 13:00-14:30

webmaster: mskrzypek@sum.edu.pl

Zakład Biostatystyki, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach