Zakład Biostatystyki

Profil Jednostki

Zakład Biostatystyki prowadzi działalność naukowo-dydaktyczną w ramach Katedry Epidemiologii i Biostatystyki, Wydziału Nauk o Zdrowiu w Bytomiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

Przedmiotem zainteresowań naukowych Zakładu Biostatystyki są zagadnienia związane ze statystyką medyczną, szczególnie stosowaną w dziedzinie epidemiologii środowiskowej oraz klinicznej, a także w badaniach żywieniowych. Ponadto Zakład realizuje zadania związane z gromadzeniem danych w naukowych projektach badawczych.

W obszarze działalności edukacyjnej w Zakładzie Biostatystyki prowadzone są zajęcia dla studentów Wydziału Nauk o Zdrowiu w Bytomiu w zakresie statystyki, biostatystyki, analizy danych, statystyki w badaniach żywieniowych, technologii informacyjnych oraz zasobów i systemów informacyjnych w ochronie zdrowia.

webmaster: mskrzypek@sum.edu.pl

Zakład Biostatystyki, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach