Zakład Biostatystyki

Struktura

dr hab. n. o zdr. Michał Skrzypek, prof. ¦UM

stanowisko: kierownik zakładu
telefon: (32) 397 65 24

 

dr hab. n. o zdr. Ewa Niewiadomska

stanowisko: adiunkt
telefon: (32) 397 65 24

 

dr inż. n. o zdr. Elżbieta M. Czech

stanowisko: wykładowca
telefon: (32) 397 65 24

 

mgr Lechosław Dul

stanowisko: wykładowca
e-mail: ldul@sum.edu.pl
telefon: (32) 397 65 38

 

Barbara Krukowska

stanowisko: obsługa sekretariatu jednostki
telefon: (32) 397 65 32

 

webmaster: mskrzypek@sum.edu.pl

Zakład Biostatystyki, ¦l±ski Uniwersytet Medyczny w Katowicach