Autor testu: Mateusz Gębuś
Konsultacja: dr n. med. Małgorzata Kowalska, dr n. med. Barbara Witoszyńska


Zapraszam do wzięcia udziału w teście oceniającym umiejętność wypełniania rubryk dotyczących rozpoznania w karcie zgonu. Na wstępie proszę zapoznać się z podstawowymi definicjami:

Przyczyna wyjściowa (pierwotna) - choroba, uraz lub zatrucie zapoczątkowujące łańcuch procesów prowadzących do zgonu (w przypadku urazu lub zatrucia są to okoliczności zajścia zdarzenia)
Przyczyna wtórna - choroba, która rozwinęła się jako skutek przyczyny wyjściowej oraz pozostaje w związku przyczynowo-skutkowym z przyczyną pierwotną i przyczyną bezpośrednią
Przyczyna bezpośrednia - choroba lub uraz, które stały się ostateczną przyczyną zgonu w następstwie choroby, urazu lub zatrucia (będących przyczyną pierwotną i przyczyną wtórną)

Po zapoznaniu się z definicjami zapraszam do analizowania konkretnych przypadków:

Przypadek 1

Przypadek 2

Przypadek 3

Przypadek 4

Przypadek 5

Przypadek 6

Przypadek 7

Przypadek 8

Przypadek 9

Przypadek 10

Przypadek 11

Przypadek 12

Przypadek 13

Przypadek 14

Przypadek 15

Przypadek 16

Przypadek 17

Przypadek 18

Przypadek 19

Przypadek 20


Wróć do strony głównej katedry

Autor testu: Mateusz Gębuś