The surveillance system of HFO use in neonates
 
 MAIN PAGE

Statistics

Szanowni Państwo
 
Miło mi przekazać Państwu informację, że Fundacja WOŚP jest zainteresowana kontynuacją zakupów sprzętu w ramach programu Wentylacji Nieinwazyjnej Noworodków. Niezbędne jest jednak udokumentowanie jego wykorzystania. Stąd zaproszenie do kontynuacji rejestrowania efektów zastosowania urządzeń Infant Flow i SensorMedics (HFO), tym razem, jednak w krańcowo uproszczonej formie. Do wypełnienia pozostają jedynie 4 pola: numer historii choroby, data urodzenia, masa urodzeniowa i ocena skuteczności urządzenia. Uprzejmie proszę o przekazywanie powyższych danych w odstępach comiesięcznych, poczynając od lipca 2014. Uproszczony kwestionariusz sprawozdawczy dostępny jest pod zakładką "REJESTR" - wymagane jest zalogowanie się do systemu sprawozdawczości, dotychczasowe nazwy użytkowników oraz hasło pozostają bez zmian.
Monitorowanie braków w sprawozdawczości będzie należało do sekretariatu programu - Joanna Goły - sekretariatinfantflow@gmail.com. Pozostajemy do Państwa dyspozycji w razie pytań lub wątpliwosci (Janusz Świetliński: swietlinski.j@gmail.com, Michał Skrzypek mskrzypek@sum.edu.pl)
 
Z wyrazami szacunku
 
Janusz Świetliński

Number of records

Total weight < 1500g

Clinical reason for HFO

  Total weight < 1500g
Early intervention 103   (17.76%) 43   (14.01%)
Failing CMV 259   (44.66%) 155   (50.49%)
Failing HFO other then SensorMedics 24   (4.14%) 18   (5.86%)
Airleak syndrome 49   (8.45%) 29   (9.45%)
Other 42   (7.24%) 8   (2.61%)
 

Reason for HFO stopping

  Total weight < 1500g
Successful treatment 185   (31.9%) 89   (28.99%)
Planned due to procedure 116   (20%) 48   (15.64%)
Death/withdrawal of support 107   (18.45%) 69   (22.48%)
HFO failure (non responders) 58   (10%) 39   (12.7%)
Unplaned due to procedure 10   (1.72%) 7   (2.28%)