Rejestr zastosowań HFO u noworodków
 
 Strona główna

Statystyki

Szanowni Państwo
 
Miło mi przekazać Państwu informację, że Fundacja WOŚP jest zainteresowana kontynuacją zakupów sprzętu w ramach programu Wentylacji Nieinwazyjnej Noworodków. Niezbędne jest jednak udokumentowanie jego wykorzystania. Stąd zaproszenie do kontynuacji rejestrowania efektów zastosowania urządzeń Infant Flow i SensorMedics (HFO), tym razem, jednak w krańcowo uproszczonej formie. Do wypełnienia pozostają jedynie 4 pola: numer historii choroby, data urodzenia, masa urodzeniowa i ocena skuteczności urządzenia. Uprzejmie proszę o przekazywanie powyższych danych w odstępach comiesięcznych, poczynając od lipca 2014. Uproszczony kwestionariusz sprawozdawczy dostępny jest pod zakładką "REJESTR" - wymagane jest zalogowanie się do systemu sprawozdawczości, dotychczasowe nazwy użytkowników oraz hasło pozostają bez zmian.
Monitorowanie braków w sprawozdawczości będzie należało do sekretariatu programu - Joanna Goły - neonatologia.rudaslaska@gmail.com. Pozostajemy do Państwa dyspozycji w razie pytań lub wątpliwosci (Janusz Świetliński: swietlinski.j@gmail.com, Michał Skrzypek mskrzypek@sum.edu.pl)
 
Z wyrazami szacunku
 
Janusz Świetliński

Liczba pacjentów

Wszyscy poniżej < 1500g

Wskazania kliniczne do HFO

  Wszyscy poniżej < 1500g
Wczesne zastosowanie 103   (17.76%) 43   (14.01%)
Niepowodzenie IMV 259   (44.66%) 155   (50.49%)
Niepowodzenie HFO (inne niż SensorMedics) 24   (4.14%) 18   (5.86%)
Zespół ucieczki powietrza (odmy) 49   (8.45%) 29   (9.45%)
Inne 42   (7.24%) 8   (2.61%)
 

Przyczyna zaprzestania HFO

  Total weight < 1500g
Leczenie zakończone sukcesem 185   (31.9%) 89   (28.99%)
Planowo zgodnie z procedurą 116   (20%) 48   (15.64%)
Śmierć/zaniechanie leczenia 107   (18.45%) 69   (22.48%)
Niepowodzenie HFO (brak efektu) 58   (10%) 39   (12.7%)
Nieplanowe, niezgodnie z procedurą 10   (1.72%) 7   (2.28%)