HFNC

Logo WOSP

Opis

Pilotażowy program nieinwazyjnego wspomagania oddechu u noworodków z wykorzystaniem terapii "wysoko-przepływowej" (HFNC) został uruchomiony w roku 2016. Dane dotyczące prowadzenia tej terapii z zastosowaniem sprzętu zakupionego przez Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy są zbierane i analizowane we współpracy z Zakładem Biostatystyki ŚUM w celu optymalizacji i przygotowania kolejnych etapów programu HFNC. W chwili obecnej uczestniczy w nim 31 oddziałów neonatologicznych.

Administrator systemu: Michał Skrzypek, e-mail: mskrzypek@sum.edu.pl

Sprawy organizacyjne: II Klinika Neonatologii UMP, e-mail: 2kn@gpsk.ump.edu.pl

Koordynator programu: Tomasz Szczapa, e-mail: tszczapa@gmail.com

Zakład Biostatystyki, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach