HFNC

Logo WOSP

Logowanie

Administrator systemu: Michał Skrzypek, e-mail: mskrzypek@sum.edu.pl

Sprawy organizacyjne: II Klinika Neonatologii UMP, e-mail: 2kn@gpsk.ump.edu.pl

Koordynator programu: Tomasz Szczapa, e-mail: tszczapa@gmail.com

Zakład Biostatystyki, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach