Projekty badawcze

EU

 1. DROPS - Development of macro and sectoral economic models aiming to evaluate the role of public health externalities on society; nr umowy: 022788; czas realizacji: lata 2006-2007; wykonawca: dr Michał Skrzypek.
   
 2. HIA - Health Impact Assessment in accession and pre-accession countries; nr umowy: 2004128; czas realizacji: lata 2005-2007; wykonawca: dr Lech Hubicki.
   

KBN/MNiSW

 1. Występowanie chorób i objawów ze strony układu oddechowego u dzieci a wielkość potencjalnego narażenia na komunikacyjne zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego; grant nr. N N404 2534 33; czas realizacji: lata 2007-2009; wykonawca projektu: dr Michał Skrzypek.
   
 2. Ocena zgodności wyników badań kwestionariuszowych z wynikami badań lekarskich w populacyjnym badaniu dzieci; grant nr. 2 P05D 052 29; czas realizacji: lata 2005-2007; kierownik projektu: dr Lech Hubicki.
   

Własne i statutowe

 1. Częstość występowania objawów i chorób ze strony układu oddechowego u dzieci i dorosłych w Katowicach a potencjalne narażenie na zanieczyszczenia powietrza pochodzenia komunikacyjnego; czas realizacji: lata 2009-2010; kierownik projektu: dr Michał Skrzypek.
   
 2. Moduł prezentujący podstawowe statystyki opisowe dla Internetowego systemu sprawozdawczości w programie Infant Flow; czas realizacji: rok 2008; kierownik projektu: dr Michał Skrzypek.
   
 3. Opracowanie serwisu internetowego sprawdzającego wiedzę studentów Wydziału Zdrowia Publicznego; czas realizacji: rok 2007; kierownik projektu: dr Michał Skrzypek.
   
 4. Opracowanie skompilowanego pliku pomocy z biostatystyki; czas realizacji: rok 2004; kierownik projektu: dr Lech Hubicki.
   
 5. Miary jakości życia dzieci szkół podstawowych i gimnazjów na terenie miasta Bytomia a sytuacja społeczno-ekonomiczna; czas realizacji: rok 2004; kierownik projektu: dr Lech Hubicki.

Deklaracja dostępności