Rozdziały monografii lub książek

 1. Bilewicz-Wyrozumska T, Lar K, Dul L, Król K, Mroczek A, Zbrojkiewicz E, Złotkowska R Analiza wskaźnika BMI u dzieci w województwie śląskim in: Dobrostan i zdrowie. / Red.nauk.: K. Markocka-Mączka, J. Tatarczuk, M. Markowska Lublin : Wydawnictwo NeuroCentrum, 2015; 2015. p. 23-36.
   
 2. Agata Kiciak, Elżbieta Grochowska-Niedworok, Marek Kardas, Agnieszka Bielaszka, Lechosław Dul Ocena spożycia wybranych witamin przez młodzież w wieku 16-18 lat in: Zdrowy styl życia: bezpieczeństwo żywności i zdrowe żywienie. : Healthy lifestyle: Food Safety & healthy eating. / Red.: Lesław Tadeusz Niebrój, Elżbieta Grochowska-Niedworok, Marek Kardas Raleigh : Lulu Enterprises, Inc, 2015; 2015. p. 97-103.
   
 3. Holecki T, Skrzypek M, Szlapa M. Kształtowanie wizerunku placówki podstawowej opieki zdrowotnej w kontekście roli lekarza rodzinnego. in: Wykorzystanie nowych mediów w public relations. Gołuchowski J, et al. Studia Ekonomiczne - Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach; 2013. p. 148-156.
   
 4. Holecki T, Skrzypek M, Wójcik K. Sytuacja materialna osób po transplantacji serca. in: Jakość życia a zrównoważony rozwój. Rusnak Z, et al. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 293; 2013. p. 98-107.
   
 5. Kiciak A, Grochowska-Niedworok E, Całyniuk B, Dul L, Szczepańska E, Bielaszka A. Ocena sposobu żywienia młodych osób regionu śląskiego w aspekcie ryzyka występowania chorób dietozależnych. in: Nauka o żywieniu człowieka - osiągnięcia i wyzwania. Guzek D, et al. Warszawa: Wydawnictwo SGGW; 2013. p. 114-121.
   
 6. Całyniuk B, Grochowska-Niedworok E, Muc-Wierzgoń M, Szczepańska E, Kiciak A, Dul L. Sposób żywienia a wartość wskaźnika BMI osób po 65 roku życia zamieszkałych w Domach Pomocy Spoełcznej i gospodarstwacj indywidualnych. in: Interdyscyplinarny model opieki nad osobami starszymi. Grochowska-Niedworok E, et al. Nysa: Oficyna Wydawnicza Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie; 2013. p. 186-196.
   
 7. Siuda J, Boczarska-Jedynak M, Krzystanek E, Świat M, Skrzypek M, Opala G. Rozpowszechnienie wybranych chorób neurologicznych w wieku podeszłym. in: Aspekty medyczne, psychologiczne, socjologiczne i ekonomiczne starzenia się ludzi w Polsce. Mossakowska M, et al. Poznań: Termedia Wydawnictwa Medyczne; 2012. p. 137-154.
   
 8. Klich-Rączka A, Siuda J, Piotrowicz K, Boczarska-Jedynak M, Skalska A, Krzystanek E, Wizner B, Świat M, Skrzypek M, Opala G, Grodzicki T. Zaburzenia funkcji poznawczych u osób w starszym wieku. in: Aspekty medyczne, psychologiczne, socjologiczne i ekonomiczne starzenia się ludzi w Polsce. Mossakowska M, et al. Poznań: Termedia Wydawnictwa Medyczne; 2012. p. 109-121.
   
 9. Skrzypek M. Metodologia badań. in: Funkcjonowanie sektora podstawowej opieki zdrowotnej w oparciu o praktykę lekarza rodzinnego na tle reform systemu zdrowotnego w Polsce. Kobza J, et al. Katowice: Wyd. Naukowe Śląsk; 2011. p. 9-11.
   
 10. Budka D, Marchwińska-Wyrwał E, Skrzypek M, Dziubanek G, Kaszyca MA. Impact of prenatal and postnatal exposure to pollutants emitted by a hazardous waste incinerator in Silesia (Southern Poland) on the health status of children living in its surroundings - introductory results of a case study. in: Vulnerability of the fetus and infant to ambient pollutants and reduced food intake in pregnancy. Proceedings of the conference Kraków 2.06-3.06.2006. Ed. Jędrychowski WA. Kraków: Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego; 2006. p. 79-83.

Deklaracja dostępności