Studenckie koło naukowe

 

 • Studenckie koło naukowe powstało w roku akademickim 2011/12 z inicjatywy studentów specjalności Epidemiologia i Biostatystyka na kierunku Zdrowie Publiczne Wydziału Nauk o Zdrowiu w Bytomiu SUM w Katowicach.
 • Działalność prowadzona jest przy Zakładzie Biostatystyki Wydziału Zdrowia Publicznego w Bytomiu.
 • Zrzeszamy studentów pragnących poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności z zakresu analizy statystycznej danych.
 • Działalność koła:
  • gromadzenie danych medycznych w odpowiednio tworzonych bazach danych,
  • analiza statystyczna wyników badań klinicznych oraz epidemiologicznych,
  • zapoznawanie z nowymi analizami statystycznymi.
 • Najbliższe plany:
  • Zacieśnienie współpracy Koło - Zakład w zakresie prowadzonych prac i badań.
  • Wykłady z zakresu analiz wielowymiarowych.
  • Wspólne publikacje.
 • Opiekunem jest dr n. o zdr. inż. Ewa Niewiadomska

Serdecznie zapraszamy do współpracy!

Deklaracja dostępności